ഏര്‍‌ച്ചം വീട്ടില്‍

 
ഹാജി കുഞ്ഞു ബാവു വൈദ്യര്‍ 1995ല്‍ 1416 മുഹറം ഒന്നിനായിരുന്നു അന്ത്യയാത്ര പറഞ്ഞത്.

=========

ഏര്‍‌ച്ചം വീട്ടില്‍ അമ്മുണ്ണി വൈദ്യര്‍ ആമിന ദമ്പതികളുടെ മക്കള്‍

പേരമക്കള്‍...

---------

കുഞ്ഞു ബാവു വൈദ്യര്‍

ആമിനു ബാവുട്ടി

ഐഷ ഖാദര്‍ മഞ്ഞിയില്‍ 

കുഞ്ഞുമോള്‍ മുപ്പട്ടിത്തറ

(വാപ്പയുടെ മകള്‍)

പാത്തോമ മുഹമ്മദ്‌ മുസ്‌ല്യാര്‍

(ഉമ്മയുടെ മകള്‍)

-----------

കുഞ്ഞു ബാവു വൈദ്യര്‍

(മക്കള്‍)

മുഈനുദ്ദീന്‍ വൈദ്യര്‍

നഫീസ

റാബിയ

ഹവ്വ

ഹാജറു

അഹമ്മദ്‌

റസാഖ്‌

ആമിനക്കുട്ടി

ഉസ്‌മാന്‍

-------------

ആമിനു ബാവുട്ടി

(മക്കള്‍)

ഷാഹു

ഫാത്തിമ

& ബാവുട്ടി ഹാജിയുടെ മക്കള്‍

ഖദീജ (കയ്യോമ)

മുഹമ്മദ്‌

മുഹമ്മദലി

മൊയ്‌തീന്‍

കൊച്ചു അഹമ്മദ്‌ മുസ്‌ല്യാര്‍

ഹംസ മുസ്‌ല്യാര്‍

ആമിനക്കുട്ടി

ഐഷ

------------

ഐഷ ഖാദര്‍ മഞ്ഞിയില്‍ 

(മക്കള്‍)

റുഖിയ അഹമ്മദുണ്ണി ഹാജി

ഫാത്വിമ (പാത്തു)

ഖദീജ

ആമിനക്കുട്ടി

ഹമീദ്‌

അബ്‌ദുല്‍ അസീസ്‌

നഫീസ

ഹലീമ

ഷരീഫ

താഹിറ

------------

കുഞ്ഞുമോള്‍ മുപ്പട്ടിത്തറ

(മക്കള്‍)

മുഹമ്മദ്‌ കുട്ടി വൈദ്യര്‍

കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ്‌

ഖദീജ (കുഞ്ഞിക്കയ്യ)

ഫാത്തിമ (പാത്തു)

------------

പാത്തോമ മുഹമ്മദ്‌ മുസ്‌ല്യാര്‍

(മക്കള്‍)

സെയ്‌തു മുഹമ്മദ്‌ (കോഴിപ്പറമ്പ്‌)

(ആദ്യ ഭര്‍‌ത്താവിലെ മകന്‍)

അഹമ്മദ്‌ മുസ്‌ല്യാര്‍

അബ്‌ദു റഹിമാന്‍

ഫാത്വിമ സ്വലാഹുദ്ദീന്‍ മുസ്‌ല്യാര്‍

-----------